Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt: 28-12-2023

De Optimale Ondernemer, gevestigd aan Jacob Cnodestraat 55 5223 HS ‘s-Hertogenbosch, KvK 80467555, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://www.deoptimaleondernemer.nl
Jacob Cnodestraat 55
5223 HS ‘s-Hertogenbosch
+31613616520

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Optimale Ondernemer verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten, cursussen/trainingen, producten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Land;
 • Bedrijfsnaam;
 • (Bedrijfs)adres;
 • Btw nummer;
 • Betaaloptie;
 • Bankgegevens;
 • Functietitel;
 • Social media namen en accounts;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;
 • Locatiegegevens;
 • Gegevens over uw activiteiten en gedrag op onze website;
 • Internetbrowser en apparaat type.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via raymond@deoptimaleondernemer.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Optimale Ondernemer verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Uitvoering van overeenkomsten

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten voor zakelijke dienstverlening en het onderhouden van de daaruit voortvloeiende relaties, inclusief bijbehorende marketingactiviteiten. Hiervoor verwerken we uw voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsnaam, bedrijfsadres, eventuele financiële of fiscaal relevante gegevens, en de daarbij behorende correspondentie.

Wij gebruiken deze gegevens omdat deze nodig zijn voor de overeenkomst of het sluiten of afwikkelen daarvan. Wij bewaren deze gegevens zo lang als nodig om onze diensten en overeenkomsten goed uit te kunnen voeren. Daarna vernietigen wij deze, tenzij we wettelijk verplicht zijn deze langer te bewaren.

Websiteactiviteiten, gedrag en bezoekgegevens

De Optimale Ondernemer analyseert uw bezoekgegevens, activiteiten en gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren en deze worden niet aan derden verstrekt die dat voor eigen doeleinden zouden kunnen gebruiken.

Wij gebruiken deze gegevens vanwege ons legitiem belang bij het monitoren en verbeteren van onze website. Geanonimiseerde gegevens (waarin geen persoonsgegevens meer zitten) bewaren wij zo lang als ze relevant voor ons zijn.

Contact of aanmeldformulier

Met onze contact of aanmeldformulieren kunt u ons vragen stellen, aanvragen doen of bijvoorbeeld inschrijven voor onze trainingen, cursussen en online programma’s.

Hiervoor gebruiken wij uw NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Als u online betaalt, dan gebruiken wij ook de betalingsgegevens die wij van uw betalingsprovider ontvangen.

Wij gebruiken deze gegevens onder de grondslag overeenkomst. Wij bewaren deze informatie totdat we denken dat u tevreden bent met onze reactie. Heeft u een bestelling gedaan, dan bewaren we de informatie totdat de bestelling is afgehandeld en zeven jaar daarna (de wettelijke bewaartermijn).

Nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Hierdoor ontvangt u regelmatig e-mails met informatie, tips, video’s en kortingen voor webinars of online programma’s. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

Uw e-mailadres wordt toegevoegd aan de lijst van abonnees. Op het moment dat u uw abonnement opzegt, behouden wij uw gegevens op onze uitgeschreven lijst zodat u in de toekomst geen mailingen van De Optimale Ondernemer meer kunt ontvangen. Dit is een standaard feature van onze maildienstverlener Brevo. Wij vragen u bij de inschrijving voor onze nieuwsbrieven om uw voornaam, zodat wij onze nieuwsbrieven persoonlijker kunnen maken.

Reactie op een artikel

Het is soms mogelijk om een reactie te plaatsen op de artikelen die wij op onze website publiceren. In dat geval vragen wij om uw naam en e-mailadres. Optioneel kunt u nog de (domein)naam van uw website opgeven.

Nadat uw reactie door ons is gepubliceerd, wordt deze met uw naam als afzender, en eventueel de opgegeven domeinnaam, onderaan het artikel op onze website gepubliceerd. Het e-mailadres dat u heeft opgegeven wordt nooit gepubliceerd, maar slechts gevraagd ter verificatie van de afzender. De gegevens die u aan ons via deze weg verstrekt, bewaren wij zolang het artikel online blijft. In uitzonderlijke gevallen nemen we contact met u op via de e-mail als wij vragen hebben over uw reactie of om u van een antwoord op uw reactie te voorzien.

Calendly

Middels deze tool maken wij het mogelijk om rechtstreeks een boeking in onze agenda te maken.

Hiervoor gebruiken wij uw naam, e-mail, telefoonnummer, bedrijfsnaam en stellen we enkele vragen om de huidige en gewenste situatie in kaart te brengen als input voor het gesprek.

Wij gebruiken deze gegevens onder de grondslag overeenkomst. Wij bewaren deze informatie totdat de boeking is verlopen en twaalf maanden daarna. Hierna worden de gegevens automatisch verwijderd.

Op het gebruik van de tool zijn de servicevoorwaarden en privacyvoorwaarden van Calendly van toepassing.

CRM (Customer relationship management)

De Optimale Ondernemer voert diverse activiteiten uit op het gebied van marketing, sales en relatiebeheer. Zo houden wij een CRM systeem met contactprofielen bij van onze (zakelijke) relaties en (mogelijke) klanten.

Hiervoor verwerken we uw voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsnaam, (bedrijfs)adres, functietitel, eventuele financiële of fiscaal relevante gegevens, (telefonische) correspondentie en social media namen en accounts.

Wij gebruiken deze gegevens vanwege ons legitiem belang met betrekking tot de bedrijfsvoering en optimalisatie daarvan en het bereiken van onze commerciële doelstellingen, mits uw belangen niet zwaarder wegen.

Kennis.shop

Middels deze tool maken wij het mogelijk om rechtstreeks een dienst of product bij ons aan te schaffen.

Hiervoor gebruiken wij uw voor- en achternaam, e-mail, telefoonnummer, land, bedrijfsnaam, bedrijfsadres, Btw nummer, betaaloptie en bankgegevens.

Wij gebruiken deze gegevens onder de grondslag overeenkomst.

Op het gebruik van de tool zijn de servicevoorwaarden en het privacybeleid van Kennis.shop van toepassing.

Stripe

Deze tool gebruiken wij voor het afhandelen van een betaling als je een dienst of product van ons afneemt via Kennis.shop.

Wij gebruiken deze gegevens onder de grondslag overeenkomst.

Op het gebruik van de tool zijn de servicevoorwaarden en het privacybeleid van Stripe van toepassing.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Optimale Ondernemer bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Optimale Ondernemer deelt uw gegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • dat nodig is om de overeenkomst met u uit te voeren;
 • u hier toestemming voor geeft;
 • wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
 • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Cookies

De Optimale Ondernemer maakt gebruik van cookies op onze website. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw apparaat wordt opgeslagen, zodat u herkend kunt worden. Als wij het in deze privacyverklaring hebben over cookies, bedoelen wij daar ook vergelijkbare (volg)technieken mee, zoals pixels.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over de cookies. Hierin kunt u ook aangeven welke cookies u wilt laten plaatsen op uw computer.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen als u dit belangrijk vindt.

In onze cookieverklaring kunt u meer informatie vinden over welke cookies wij gebruiken.

Google Analytics

De Optimale Ondernemer gebruikt Google Analytics om informatie te verzamelen over hoe bezoekers de website gebruiken. Hierbij wordt alleen met geanonimiseerde statistische informatie gewerkt. Door gebruik te maken van de website van De Optimale Ondernemer geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals in onze privacyverklaring omschreven.

De maximale bewaartermijn van de cookies die middels deze dienst worden gebruikt is door ons ingesteld op 50 maanden. Dit betekent dat na afloop van deze termijn de gegevens niet meer kunnen worden uitgelezen. De verwerking van uw persoonsgegevens via Google Analytics is gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang om algemene statistieken van onze websitebezoekers te verkrijgen.

De Optimale Ondernemer maakt gebruik van Google Analytics op een privacy-vriendelijke manier, op basis van de informatie die de Autoriteit Persoonsgegevens verstrekt op haar website. Dit houdt in dat De Optimale Ondernemer de volgende stappen heeft ondernomen:

 • met Google is een bewerkersovereenkomst afgesloten;
 • uw IP-adres wordt gemaskeerd;
 • het delen van gegevens (met derde) is uitgeschakeld binnen Google Analytics;
 • er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies of pixels.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Optimale Ondernemer en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar raymond@deoptimaleondernemer.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. De Optimale Ondernemer wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Optimale Ondernemer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via raymond@deoptimaleondernemer.nl. De Optimale Ondernemer heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall;
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk;
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.