Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op deze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

De Optimale Ondernemer werkt de inhoud van deze website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen is het mogelijk dat de inhoud van deze website onvolledig of verouderd is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website geen rechten worden ontleend.

De Optimale Ondernemer geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid en/of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd.

De Optimale Ondernemer is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waarnaar verwezen wordt.

De Optimale Ondernemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van deze website.

De Optimale Ondernemer kan deze website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen. De Optimale Ondernemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen aan of beëindiging van deze website.

Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op deze website.